Vrácení zboží

Vrácení zboží

Vrátit zboží je možné do 14ti dnů od převzetí zboží a také je nepoškozené a nenese známky používání, včetně originálního a nezničeného obalu a včetně veškerého příslušenství či dárků.

Postup vrácení zboží

1. Nepoškozené zboží, bez známek používání zabalte do originálního obalu včetně veškerého příslušenství.

2. Na papír, který přiložíte k vracenému zboží napište číslo objednávky, číslo účtu a důvod vrácení - tedy "Vrácení do 14ti dnů"

3. Zboží v originálním obalu zabalte do další krabice, případně ještě vystelte tak, aby nedošlo k poškození vráceného zboží ani jeho obalu a přiložte papír z bodu 2. - Zabalte ho tak, jak by jste rádi, aby Vám přišlo, vodítkem Vám také může být způsob, jakým zboží bylo zabaleno od nás.

 

4. balík zašlete na adresu:
Coming Alive s.r.o.
Vinohradská 1336/97
120 00 Praha 2 - Vinohrady
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!

5. Budeme rádi, když nám napíšete na growobchod@gmail.com, že zboží vracíte. Budeme také rádi za důvod, proč Vám zboží nevyhovuje.

Vždy na zásilku uvést tel číslo: +420 792 745 023

 

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní).

Postup reklamace

1. Kontaktujte nás na growobchod@gmail.com abychom zboží očekávali

2. Přiložte ke zboží číslo objednávky a popis reklamace, abychom věděli, od koho zboží je, a jakou vadu/y hledat.

3. Pečlivě zboží zabalte tak, aby zboží nepřišlo rozbité a bylo ještě co reklamovat.

4. Zašlete zboží na adresu:

Coming Alive s.r.o.
Vinohradská 1336/97 
120 00 Praha 2 - Vinohrady
V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!
 
Vždy na zásilku uvést tel číslo: +420 792 745 023

 

 Poškození zásilky při dopravě 

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím napište nám v takovém případě na growobchod@gmail.com a přiložte fotografie poškozeného zboží. 

  • Převzaté zboží je nutno ihned zkontrolovat.
    V případě poškození zboží při přepravě, poskytuje přepravní společnost pouze 2 pracovní dny na nahlášení škodní události.
    V případě že tento limit promeškáte, veškerá, byť nezaviněná poškození nelze reklamovat.
    Prosíme o okamžitou a důkladnou kontrolu převzatého zboží, pokud se tak stane, prosím kontaktujte nás, budeme Vás informovat o postupu reklamace (fotky poškození, fotky balení zásilky a obalových materiálů)

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Higarden s.r.o. provozující e-shop www.higarden.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Coming Alive s.r.o., Bubenská 43, 170 00 Praha 7 - Holešovice